Algemene Inkoopvoorwaarden De Staffing Groep

In de bijlagen hieronder staan de Algemene Inkoopvoorwaarden van IT-Staffing Nederland BV, IP-Staffing BV en GP-Staffing BV. De artikelen in de Algemene Inkoopvoorwaarden hebben betrekking op uw inzet of de inzet van uw medewerker(s). Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd en kunnen niet gewijzigd worden. De voorwaarden zijn van toepassing op de Detacheringsovereenkomst, de Dienstenovereenkomst en de Serviceovereenkomst. In de overeenkomsten kunnen afwijkingen overeen worden gekomen, die betrekking hebben op de Algemene Inkoopvoorwaarden.

Bijlagen