CO2 Prestatieladder

Reductiebeleid

De Staffing Groep wil concreet en aantoonbaar maken dat zij zich inspant om de CO2 uitstoot te reduceren. Hiervoor is een reductiebeleid opgesteld. Voor De Staffing Groep ligt het reduceren van de CO2 uitstoot in het verlengde van het reeds ingezette MVO Beleid. In het MVO Beleid is dit onder punt 3 gesteld “Milieu-impact van eigen handelen”. De Staffing Groep meet sinds 2011 haar uitstoot en heeft tot en met 2014 als doelstelling gesteld om de CO2 uitstoot ieder jaar te verminderen. Vanaf 2014 heeft De Staffing Groep er voor gekozen om de meting volgens de CO2 Prestatieladder te doen. Hiervoor heeft er een nulmeting plaats gevonden over het jaar 2013. Deze is terug te vinden in onze footprint 2013 De footprint is door Lloyds geverifieerd. De verificatie is terug te vinden in een rapport. De footprint 2014 en de footprint 2015 zijn eveneens beschikbaar. De beoogde reductie ligt op schema. Klik hier voor meer informatie en hier voor een toelichting van de footprints.

Energiestromen

Energiestromen zijn alle ‘stromen’ binnen De Staffing Groep die CO2 uitstoot met zich meebrengen. Onze energiestromen worden jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd middels de 3.A.1 emissie inventaris scope 1&2 conform ISO 14064-1.

Laatste inventarisatie rapport

Reductie Doelstellingen Scope 1 en 2

Wij hebben de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen hebben betrekking op scope 1 en scope 2 van de CO2 footprint. De scope 1 emissies ofwel de directe emissies hebben betrekking op het gasverbruik om de gebouwen te verwarmen en het brandstofverbruik van ons eigen wagenpark/materiaal/materieel. De scope 2 emissies ofwel de indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik.

Reductiedoelstellingen 2014-2017

Communicatieplan

Vanuit het MVO beleid van De Staffing Groep wordt al geruime tijd verantwoording afgelegd. Dit gebeurt onder andere middels stakeholderdialogen en de factsheet. Meer is terug te vinden in het communicatieplan.

Sector en Keten initiatief

De Staffing Groep is lid van de U15. De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren. Een betere bereikbaarheid heeft veel voordelen, zoals kostenreductie en een lagere CO2-uitstoot.

Daarnaast heeft De Staffing Groep, als een van de koplopers, deelgenomen aan een initiatief van de Climate Neutral Group waarmee de White Paper Duurzame Mobiliteit in 2020 tot stand is gekomen.

Meer over de U15

Deelnemingen van De Staffing Groep bij de U15:

Zonnepannelen

Hieronder ziet u de energie zoals deze door onze zonnepanelen wordt opgewekt.

Current Power Energy today Energy this month Lifetime energy

Power Today

Energy in the past 7 days

 

U zoekt IT professionals voor uw automatiseringsvraagstuk?
Lees verder
De beste reclame is tevreden klanten.
Lees verder
Betaling binnen 3 of 8 werkdagen of marktconform. Jij kunt kiezen!
Lees verder

Nieuws

dinsdag 31 januari 2017 17:02:56

Wie komt echt op voor de zelfstandig opdrachtnemer?

De verkiezingsgekte is losgebarsten. Je zult zien dat in de komende maanden politici over elkaar heen struikelen om aan te geven hoe belangrijk de zzp’er is voor de Nederlandse economie en voor de dynamiek op de arbeidsmarkt. Wat moeten we toch zonder onze zzp’ers? Maar als het puntje bij paaltje komt wordt er een compromis gesloten waarbij de zzp’er slachtoffer is.

Lees verder

maandag 23 januari 2017 14:21:04

DUO selecteert IT-Staffing voor inhuur ICT Professionals

DUO, de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs, heeft in een recente aanbesteding IT-Staffing geselecteerd als een van de voorkeursleveranciers voor de inhuur van IT-Professionals.

Lees verder