Certificaten en Awards

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet heeft aan IT-Staffing het certificaat voor meest betrouwbare partner met de daarbij behorende betalingsranking 1 uitgereikt.

Betalingsranking 1 is de hoogst mogelijke ranking voor solvabiliteit, met een minimaal risico op faillissement.

Dun & Bradstreet is een gespecialiseerde leverancier van zakelijke informatie. D&B is marktleider en opereert wereldwijd. Uitgesloten van deze certificering zijn banken, financiële instellingen en overheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Prestatieladder 3

IT-Staffing beschikt over een door Lloyds gecertificeerd MVO Management Systeem, MVO Prestatieladder niveau 3. MVO is onderdeel van IT-Staffings’ interne Kwaliteit Management Systeem. Uitgangspunt is het MVO-manifest van MVO-Nederland. Alle medewerkers hebben dit manifest mede voor akkoord ondertekend. Het manifest is tevens onderdeel van de overeenkomsten welke met IT-Pro's wordt afgesloten. De MVO-prestatieladder is geïnspireerd door ISO 26000, AA1000 Stakeholders, GRI Global Reporting Initiative en ISO 9001. Bij Niveau 3 geldt dat stakeholders een direct belang hebben bij de dienstverlening en/of bij het voorkomen van een negatief effect door de uitoefening van de activiteiten van IT-Staffing. De norm vormt een solide basis voor het koppelen van de MVO-aspecten People, Planet, Profit (Prosperity) aan al bestaande (management) systemen. Het biedt een kader voor het vertalen van afspraken op het gebied van onder meer transparantie en eerlijk zakendoen, arbeidsomstandigheden en mensenrechten, milieu-impact van het eigen handelen en maatschappelijke betrokkenheid naar de dagelijkse bedrijfsvoering.

ISO 9001:2015

IT-Staffing beschikt over een door LLOYD’s gecertificeerd (ISO 9001:2015) kwaliteitsmanagementsyteem. Een kwaliteitssysteem waarin het voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten de hoogste prioriteit heeft. Een kwaliteitssysteem waarin gewerkt wordt op basis van onze eigen professionele eisen, binnen het vereiste kader van wet-en regelgeving. Een kwaliteitssysteem waarin de omschreven processen bijdragen aan een continue proces van verbetering.

NEN-4400-1 certificering

IT-Staffing is in het bezit van het door de Stichting Normering Arbeid uitgegeven NEN-4400-1 certificaat. IT-Staffing krijgt hiermee objectief bevestigd dat haar administratie en vastleggingen volledig voldoen aan de eisen die de Stichting Normering Arbeid stelt aan uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. De NEN-4400-1 norm behoedt inleners en opdrachtgevers van (onder)aannemers voor aansprakelijkstelling voor onvolledige, onjuiste of niet afgedragen sociale verzekeringspremies en belastingen en biedt een waarborg dat gewerkt wordt met mensen die gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Tevens kan IT-Staffing hiermee een beroep doen op de disculpatieregeling die sinds 1 juli 2012 van kracht is. Bij deze regeling zijn de klanten van IT-Staffing gevrijwaard voor de keten- en inlenersaansprakelijkheid indien zij 25% van het totale factuurbedrag afdragen op onze geblokkeerde G-Rekening. Voordien lag dit percentage op bijna 51%.

ECABO

Een van de speerpunten in ons MVO beleid is maatschappelijke betrokkenheid. Een onderdeel daarvan is het bieden van stageplaatsten. Om dat op een verantwoorde manier te kunnen vormgeven, is IT-Staffing door ECABO betitelt als Erkend Leerbedrijf. Dit houdt in dat IT-Staffing voldoet aan de strikte eisen die ECABO stelt aan:

  • de kwaliteit van de werkzaamheden die de leerling wordt geboden
  • de kwaliteit van de begeleiding tijdens de stage
  • of wij de leerling een veilige leeromgeving kunnen bieden

Staffing Award

IT-Staffing ontving in september 2015 de Staffing Award in de categorie Overheid. Aan de algehele verkiezing namen 384 organisaties deel. De kwaliteit van genomineerde organisaties is gemeten op basis van de referenties van meer dan 16.200 zzp'ers en 4.800 opdrachtgevers met transparantie, tarief en betalingstermijn als belangrijkste criteria.

IT-Staffing ontving van zzp'ers een gemiddeld cijfer van 8,0 en van opdrachtgevers zelfs een 8,5. Algemeen Directeur Wessel jr van Alphen zegt: "Uiteraard proberen wij continue onze dienstverlening naar zowel klanten als zzp'ers te verbeteren en naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Deze Award, op basis van beoordelingen van klanten en zzp'ers, is een enorme blijk van waardering voor de dagelijkse inspanningen van al mijn collega's waar ik enorm trots op ben."

 

U zoekt IT professionals voor uw automatiseringsvraagstuk?
Lees verder
De beste reclame is tevreden klanten.
Lees verder
Betaling binnen 3 of 8 werkdagen of marktconform. Jij kunt kiezen!
Lees verder