Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Staffing Groep heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen als kernwaarde in haar beleid opgenomen.

Dat komt niet alleen tot uitdrukking in onze steun aan DEAN en aan cultuur maar ook door de manier hoe wij omgaan met alle regelgeving, werkomstandigheden en welzijn voor onze Zelfstandige IT-Professionals.

De Staffing Groep heeft zich als eerste detacheerder gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder niveau 3. Dit als onderdeel van het kwaliteit management systeem, waar ISO 9001:2015 al in was ondergebracht.
De normen worden periodiek door Lloyd’s getoetst op effectiviteit.

Een kwaliteitssysteem waarin het voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten de hoogste prioriteit heeft. Ten grondslag liggen onze eigen professionele eisen, binnen het vereiste kader van wet-en regelgeving. De omschreven processen dragen bij aan een continue proces van verbetering. Een kwaliteitssysteem waarin het voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten de hoogste prioriteit heeft. Ten grondslag liggen onze eigen professionele eisen, binnen het vereiste kader van wet-en regelgeving. De omschreven processen dragen bij aan een continue proces van verbetering.
Concreet heeft De Staffing Groep haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen georganiseerd naar de volgende vier zwaartepunten: Klik hier voor meer informatie

Om het 3e zwaartepunt van het MVO beleid kracht bij te zetten heeft De Staffing Groep besloten om dit zwaartepunt in te richten volgens de CO2 Prestatieladder. Klik hier voor meer informatie

Ook heeft De Staffing Groep het MVO-manifest van MVO-Nederland als uitgangspunt genomen en dit onderdeel gemaakt van haar beleid. Alle medewerkers van de organisatie hebben dit manifest mede voor akkoord ondertekend. Dit manifest kan ook door jou ondertekend worden. Graag vragen we hiervoor een moment van je tijd om de 10 punten door te nemen en het te onderschrijven. Op deze wijze geeft De Staffing Groep invulling aan haar rol als multiplier van de MVO-gedachte. Wij vinden het zeer belangrijk dat onze relaties handelen vanuit de MVO gedachten.

 

 
* Deze velden dienen ingevuld te worden


Café del Mar

 

U zoekt IT professionals voor uw automatiseringsvraagstuk?
Lees verder
De beste reclame is tevreden klanten.
Lees verder
Betaling binnen 3 of 8 werkdagen of marktconform. Jij kunt kiezen!
Lees verder

Nieuws

dinsdag 14 maart 2017 11:55:41

Gratis Seminar Starten als Zelfstandig Professional op 29 maart

Op woensdag 29 maart organiseert IT-Staffing wederom een avond die is gericht op IT’ers die net zijn gestart of gaan starten als Zelfstandig Professional en graag leren van de praktijk. Voor deze avond hebben we de freelancer Robby Coelho uitgenodigd die na een aantal jaren ZP-bestaan voor zichzelf de balans opmaakt in een pakkende presentatie.

Lees verder

dinsdag 28 februari 2017 16:46:04

Ministerie van Economische Zaken selecteert IT-Staffing als voorkeursleverancier voor externe inhuur van ICT Professionals

Het ministerie van Economische Zaken heeft in een recente aanbesteding IT-Staffing geselecteerd als één van de voorkeursleveranciers voor twee percelen. Perceel 1 betreft DICTU en perceel 2 betreft het Kerndepartement van het ministerie van EZ en de diensten Staatsbosbeheer, Agentschap Telecom, Autoriteit Consument & Markt, Centraal Planbureau, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees verder