Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Staffing Groep heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen als kernwaarde in haar beleid opgenomen.

Dat komt niet alleen tot uitdrukking in onze steun aan DEAN en aan cultuur maar ook door de manier hoe wij omgaan met alle regelgeving, werkomstandigheden en welzijn voor onze Zelfstandige IT-Professionals.

De Staffing Groep heeft zich als eerste detacheerder gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder niveau 3. Dit als onderdeel van het kwaliteit management systeem, waar ISO 9001:2015 al in was ondergebracht.
De normen worden periodiek door Lloyd’s getoetst op effectiviteit.

Een kwaliteitssysteem waarin het voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten de hoogste prioriteit heeft. Ten grondslag liggen onze eigen professionele eisen, binnen het vereiste kader van wet-en regelgeving. De omschreven processen dragen bij aan een continue proces van verbetering. Een kwaliteitssysteem waarin het voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten de hoogste prioriteit heeft. Ten grondslag liggen onze eigen professionele eisen, binnen het vereiste kader van wet-en regelgeving. De omschreven processen dragen bij aan een continue proces van verbetering.
Concreet heeft De Staffing Groep haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen georganiseerd naar de volgende vier zwaartepunten: Klik hier voor meer informatie

Om het 3e zwaartepunt van het MVO beleid kracht bij te zetten heeft De Staffing Groep besloten om dit zwaartepunt in te richten volgens de CO2 Prestatieladder. Klik hier voor meer informatie

Ook heeft De Staffing Groep het MVO-manifest van MVO-Nederland als uitgangspunt genomen en dit onderdeel gemaakt van haar beleid. Alle medewerkers van de organisatie hebben dit manifest mede voor akkoord ondertekend. Dit manifest kan ook door jou ondertekend worden. Graag vragen we hiervoor een moment van je tijd om de 10 punten door te nemen en het te onderschrijven. Op deze wijze geeft De Staffing Groep invulling aan haar rol als multiplier van de MVO-gedachte. Wij vinden het zeer belangrijk dat onze relaties handelen vanuit de MVO gedachten.

 

 
* Deze velden dienen ingevuld te worden


Café del Mar

 

U zoekt IT professionals voor uw automatiseringsvraagstuk?
Lees verder
De beste reclame is tevreden klanten.
Lees verder
Betaling binnen 3 of 8 werkdagen of marktconform. Jij kunt kiezen!
Lees verder

Nieuws

dinsdag 31 januari 2017 17:02:56

Wie komt echt op voor de zelfstandig opdrachtnemer?

De verkiezingsgekte is losgebarsten. Je zult zien dat in de komende maanden politici over elkaar heen struikelen om aan te geven hoe belangrijk de zzp’er is voor de Nederlandse economie en voor de dynamiek op de arbeidsmarkt. Wat moeten we toch zonder onze zzp’ers? Maar als het puntje bij paaltje komt wordt er een compromis gesloten waarbij de zzp’er slachtoffer is.

Lees verder

maandag 23 januari 2017 14:21:04

DUO selecteert IT-Staffing voor inhuur ICT Professionals

DUO, de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs, heeft in een recente aanbesteding IT-Staffing geselecteerd als een van de voorkeursleveranciers voor de inhuur van IT-Professionals.

Lees verder