Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Staffing Groep heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen als kernwaarde in haar beleid opgenomen.

Dat komt niet alleen tot uitdrukking in onze steun aan DEAN en aan cultuur maar ook door de manier hoe wij omgaan met alle regelgeving, werkomstandigheden en welzijn voor onze Zelfstandige IT-Professionals.

De Staffing Groep heeft zich als eerste detacheerder gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder niveau 3. Dit als onderdeel van het kwaliteit management systeem, waar ISO 9001:2015 al in was ondergebracht.
De normen worden periodiek door Lloyd’s getoetst op effectiviteit.

Een kwaliteitssysteem waarin het voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten de hoogste prioriteit heeft. Ten grondslag liggen onze eigen professionele eisen, binnen het vereiste kader van wet-en regelgeving. De omschreven processen dragen bij aan een continue proces van verbetering. Een kwaliteitssysteem waarin het voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten de hoogste prioriteit heeft. Ten grondslag liggen onze eigen professionele eisen, binnen het vereiste kader van wet-en regelgeving. De omschreven processen dragen bij aan een continue proces van verbetering.
Concreet heeft De Staffing Groep haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen georganiseerd naar de volgende vier zwaartepunten: Klik hier voor meer informatie

Om het 3e zwaartepunt van het MVO beleid kracht bij te zetten heeft De Staffing Groep besloten om dit zwaartepunt in te richten volgens de CO2 Prestatieladder. Klik hier voor meer informatie

Ook heeft De Staffing Groep het MVO-manifest van MVO-Nederland als uitgangspunt genomen en dit onderdeel gemaakt van haar beleid. Alle medewerkers van de organisatie hebben dit manifest mede voor akkoord ondertekend. Dit manifest kan ook door jou ondertekend worden. Graag vragen we hiervoor een moment van je tijd om de 10 punten door te nemen en het te onderschrijven. Op deze wijze geeft De Staffing Groep invulling aan haar rol als multiplier van de MVO-gedachte. Wij vinden het zeer belangrijk dat onze relaties handelen vanuit de MVO gedachten.

 

 
* Deze velden dienen ingevuld te worden


Café del Mar

 

U zoekt IT professionals voor uw automatiseringsvraagstuk?
Lees verder
De beste reclame is tevreden klanten.
Lees verder
Betaling binnen 3 of 8 werkdagen of marktconform. Jij kunt kiezen!
Lees verder

Nieuws

woensdag 24 mei 2017 16:49:35

De Staffing Groep ontvangt certificaat MVO Prestatieladder niveau 4

Nederland kende tot voor kort slechts 38 organisaties die dit niveau hebben behaald. De Staffing Groep, sinds 2012 gecertificeerd op niveau 3, is hiermee de 39e organisatie en eerste staffing organisatie die dit niveau heeft bereikt. Niveau 4 vereist dat een organisatie in samenspraak met al haar stakeholders aangescherpte doelen formuleert die branche overstijgend zijn en haar verantwoordelijkheid neemt in de keten. Op vrijdag 19 mei werd het certificaat uitgereikt door Ton Wessels van Lloyds Register in een van de aansprekende initiatieven van De Staffing Groep: Het DynaHouse.

Lees verder

dinsdag 9 mei 2017 12:47:27

SURF selecteert IT-Staffing als voorkeursleverancier voor externe inhuur van (ICT) Professionals.

De werkmaatschappijen van SURF: SURFmarket, SURFnet en SURFsara hebben in hun aanbesteding IT-Staffing geselecteerd als één van de drie voorkeursleveranciers voor de inhuur van (ICT) Professionals. De andere leveranciers in het perceel detachering/bemiddeling zijn CGI Nederland en KPN consulting. SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het middelbaar en hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Dankzij SURF beschikken studenten, docenten en onderzoekers in Nederland over de best mogelijke ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling.

Lees verder