European e-Competence Framework

Het European e-Competence Framework (e-CF) richt zich op het ontwikkelen, bevorderen en verspreiden van een gemeenschappelijke ICT taal.

IT-Staffing is voorstander van een transparante markt. Dit kunnen we alleen bereiken door werknemers, Dynaworkers en aanvragen onderling vergelijkbaar te maken.

Door het gebruik van een gemeenschappelijke taal wordt het voor werkgevers makkelijker het juiste personeel aan te trekken. Opleidingsinstituten kunnen hun onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de markt. Voor werknemers en Dynaworkers maakt e-CF het gemakkelijker zich in de markt te zetten. Tevens verbetert e-CF de Europese vergelijkbaarheid van sollicitanten over de grenzen heen. Het verbeteren van de werking van de ICT-arbeidsmarkt is extra belangrijk omdat Nederland een tekort kent aan goed opgeleide ICT-professionals. Samengevat: het gebruik van het e-CF bevordert transparantie in vraag en aanbod van ICT’ers en hun diensten.

Vergelijkbaar maken is belangrijk, maar waardering is minstens zo belangrijk. Daarom zetten wij ons in voor een sterke norm door gezamenlijk op te trekken in de NEN Normcommissie. Het e-Competence Framework, een dynamisch raamwerk. Inmiddels zijn wij in Europees verband gestart met de ontwikkeling van versie 4.0.

Het e-Competence Framework (e-CF) versie 3.0 is opgebouwd vanuit vier dimensies:

  • 5 competentiegebieden, afgeleid van de ICT bedrijfsprocessen (Plan, Build, Run, Enable en Manage)
  • 40 ICT-competenties (inclusief definities) verdeeld over de competentiegebieden
  • 5 niveaus van professionalisatie (vaardigheidsniveaus)
  • voorbeelden van kennis en vaardigheden bij elke competentie.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bramjan Mulder.