IT-Agency

IT-Agency verzorgt de payrolling voor IT-Staffing.

Maar wat houdt payrolling nu eigenlijk in?

Bij payrolling wordt het juridisch werkgeverschap overgedragen aan een andere organisatie dan waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Het juridisch werkgeverschap wordt door IT-Staffing overgedragen aan IT-Agency BV. IT-Agency is dan verantwoordelijk voor de gehele personeel- en loonadministratie.

Zelfstandige IT-professionals die niet in het bezit zijn van een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR-WUO of VAR-DGA/RR) of de wens hebben te werken op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst kunnen via deze service worden verloond. Ook zelfstandige IT-professionals met een VAR die, om hun moverende redenen, de wens hebben op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst te werken (de zgn. opting in regeling) kunnen via IT-Agency worden verloond.

IT-Agency is aangesloten bij de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen en is in het bezit van het NEN 4400 certificaat.

 

Freelancers en opdrachtgevers over hun ervaringen met IT-Staffing.
Lees verder
Alle nieuwsitems van en over IT-Staffing lezen?
Lees verder
Betaling binnen 3 of 8 werkdagen of marktconform. Jij kunt kiezen!
Lees verder